Supervisie

Reflectie op je eigen werkwijze

Stilstaan bij wat je meemaakt in je werk als professional.
Verborgen kanten van jezelf belichten.
Persoonlijke waarden en organisatiebelangen op elkaar afstemmen.
Van overleven naar transformeren.

Supervisie als verrijking van je potentieel

Supervisie is gericht op de persoonlijke ontwikkeling in het werk en daarbij de ontwikkeling van de eigen werkstijl. Van belang daarbij is het werken als een geheel: denken, voelen, willen en handelen als eenheid. Hiermee kom je in je element en kun je je kwaliteiten ontplooien.

Doelen van supervisie zijn:

  • verhelderen van je vragen.
  • je zienswijzen verruimen.
  • een werkwijze kiezen waarbij je je goed voelt.
  • handelingsmogelijkheden vergroten en verfijnen.

Dit leidt er toe dat je met visie en voldoening werkt, en jezelf ontwikkelt.


Supervisie is bedoeld voor mensen die met mensen werken, o.a. docenten en leerkrachten, trainers, begeleiders, hulpverleners en leidinggevenden in onderwijs, welzijnswerk en gezondheidszorg.

De werkvorm

Een supervisietraject bestaat uit een reeks van gesprekken, meestal 12 keer. In overleg kan het traject korter of langer zijn. Er is een vaste structuur:

  • Een gesprek bereid je voor met een schriftelijke inbreng over een situatie die je wilt bespreken.
  • Van ieder gesprek schrijf je een verslag over wat indruk heeft gemaakt in het gesprek.
  • Na drie gesprekken gaan wij na of er voldoende perspectief is op een goede samenwerking. Zo ja, dan maken we een schriftelijke supervisieovereenkomst met afspraken over data, werkwijze en leerdoelen of leerthema’s.
  • Halverwege is er een uitgebreide evaluatie, waarin je nagaat wat je leert, hoe je je ontwikkelt en op welke wijze de supervisie hieraan bijdraagt. Dit leidt tot nieuwe perspectieven.
  • De laatste zitting wordt besteed aan terugblikken en afronden.

Supervisie kan zowel in de vorm van een tweegesprek als in groepsverband, met maximaal 3 supervisanten. De keuze is aan jou.

Mijn manier van werken

Mijn rol in het gesprek is die van actieve luisteraar: klankbord, ruimte makend, vragen stellend, kijkend naar wat er is, zonder te oordelen.
We werken aan het accepteren en uitbeelden van de vraag of de situatie waarin die speelt. Daarbij kijken we naar het verhaal erom heen, in taal, maar soms ook in speelsere vormen, zoals metaforen, beweging, rollenspel, kaarten.
In de vraag zoeken wij het inzicht dat er vaak al in besloten ligt, dat al vertellend of spelend ontdekt wordt.
In principe zoek je als supervisant zelf je eigen weg, maar ik bied daarbij ook mijn deskundigheid en ervaring aan.

Richtinggevend zijn voor mij: verrijkende communicatie, vormgeving van gevoel, vergroten van competentie, zingeving, zelfsturing, zorg voor de wil.

Mijn kwaliteiten die het gesprek kleuren, zijn: doelgericht, ondersteunend,  creatief, systematisch, meelevend.

Kosten

Een kennismakingsgesprek is gratis.
Daarna: particulier  € 80,- per uur; zakelijk € 110,- per uur.