HSP coaching

Hoe ga je om met jouw hoogsensitiviteit?

Hoogsensitieve mensen hebben vele gaven, zoals inlevingsvermogen, creativiteit en opmerkzaamheid. Maar zij kunnen ook zoekend zijn naar hoe je in je werk en relaties je kwaliteiten in kan zetten en ook zo goed mogelijk voor jezelf kan zorgen. Het is een hele kunst om je betrokkenheid met anderen zo te hanteren dat je zelf in balans blijft. Door je gevoeligheid kan het soms lastig zijn je te begeven in situaties waar veel op je afkomt: hoe zorg je ervoor dat je niet overprikkeld raakt, of van overprikkeld zijn goed weet te herstellen? Je voelt vaak een grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van anderen. Dat kan je inspireren tot betrokkenheid en inzet waar anderen veel baat bij hebben maar voor jezelf teveel wordt. Dat kan vragen oproepen over hoe je communiceert en waar je grenzen stelt.

Antwoord vinden op jouw vragen

Hoogsensitieve mensen nemen meer waar dan gemiddeld. Ook geven deze waarnemingen aanleiding tot diepgaande verwerking. Dit gaat gepaard met veel nadenken en zelfreflectie maar soms ook met piekeren en moeilijk tot besluiten kunnen komen. Er spelen dan zo veel factoren mee dat je niet meer ziet wat je zelf echt wil. Individuele coaching op jouw specifieke vragen kan je helpen de sturing op je keuzes weer meer in eigen hand te krijgen.

Hoe wil jij zijn, waar wil jij naar toe? En hoe ziet de weg eruit die daar naar toe leidt?
Dit proces, waarin we deze vragen verhelderen, begint met de erkenning van jouw hoogsensitieve aard en het verkennen van de kwaliteiten die dit brengt. Ook zoeken we naar signalen die aangeven wanneer je teveel in de aanpassing terecht komt of jezelf hoge verwachtingen oplegt die je uit kunnen putten. Wij kijken samen waar voor jou de leerpunten spelen en verhelderen op welke wijze jouw hoogsensitiviteit de ruimte mag krijgen. Je leert stappen te zetten op de weg die echt bij je past.

Mijn manier van werken

Mijn rol in het gesprek is het samen met jou vormgeven aan het leerproces. Daarbij is goed luisteren essentieel. Verder horen daar bij: vragen stellen, benoemen, bevestigen, herkenning geven, feedback geven, meedenken over mogelijkheden en te zetten stappen. Ook zet ik verschillende werkvormen in, zoals meditatieve oefeningen, lichaamswerk, creatieve expressie, beweging, communicatieve oefeningen,  al naar gelang wat passend is en wat je aanspreekt.
Mijn kwaliteiten die het gesprek kleuren zijn: ondersteunend,  creatief, systematisch, meelevend.

Wat levert het op?

Gaandeweg leer je jezelf en je mogelijkheden steeds beter kennen. Je bent steeds beter in staat voor jezelf te zorgen zodat je je energiek en geïnspireerd voelt. Je kan beter bij jezelf blijven en duidelijker je grenzen aangeven. Ook kan je meer ruimte maken voor wat werkelijk van belang is voor je.

Kosten

Een kennismakingsgesprek is gratis.
Daarna: € 80,- per gesprek particulier, € 110,- per uur, zakelijk tarief.
Voor deelnemers tijdens de Leergroep HSP geldt een gereduceerd tarief.