Privacy verklaring

Mede in verband met de nieuwe wet op privacy (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming)  kun je hier lezen welke gegevens ik van je verwerk en waarom. Dit zijn gegevens die je zelf aan mij verstrekt, bijvoorbeeld tijdens een kennismakingsgesprek.

Ik noteer:

  • naam
  • adres
  • telefoonnummer
  • email adres
  • overige relevante persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt met als doel om passende diensten te verlenen, contact op te kunnen nemen indien noodzakelijk en voor verzending van informatie over mijn aanbod. 

Persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk is bewaard. De wet verplicht in verband met de fiscus een termijn van zeven jaar. Ik zal deze gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij de wet mij dit verplicht.

Derden die eventueel de  financiële administratie verzorgen, werken onder een bewerkersovereenkomst, waarbij dezelfde zorgvuldigheid en beveiliging van toepassing is. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de Praktijk voor bezinning op werk- en leefstijl.

Je kunt ten alle tijde je eigen gegevens inzien, corrigeren of verwijderen. Dien daartoe een verzoek in bij info@joyboelens.nl.

Je kunt eventuele klachten bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, indienen.

Dit kun je doen via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens