Loopbaancoaching

Zicht op zinvol werk

Als je ontevreden bent over je huidige beroep.
Als je een nieuwe richting op wil gaan.
Als je niet weet wat je eigenlijk wil.

Loopbaancoaching om te weten waar je voor gaat

Aanleidingen voor een vraag over je loopbaan zijn bijvoorbeeld:

 • Ooit heb je gekozen voor een beroep maar je bent er “klaar” mee.
 • Je verkeert in omstandigheden waarin je niet gezien en gewaardeerd wordt.
 • Er wordt meer of iets anders van je gevraagd dan wat je op kan brengen.
 • Je hebt het gevoel dat je méér kan.
 • Je functie wordt opgeheven of verandert ten gevolge van fusie of reorganisatie.
 • Je bent ziek geworden van je werk en wil opnieuw beginnen.
 • Je weet wel wat je wil, maar je ontmoet steeds belemmeringen.

Door een loopbaantraject te volgen krijg je duidelijkheid over je vragen en waar deze vandaan komen. Je leert kijken naar jezelf en je talenten. Je gaat zien hoe je deze kunt ontwikkelen. Je verruimt je uitzicht op mogelijkheden. Het gaat om het scherp krijgen van doelen die bij je passen. Ook krijg je handreikingen voor hoe je die kunt waarmaken.

Doelen van loopbaancoaching

Werk vinden of creëren dat energie oproept en bevrediging geeft: werk dat een appèl doet op je talenten, dat je uitdaagt om het beste van jezelf te geven.  Werk waarin je je kunt richten op wat je belangrijk vindt. Werk waarin je jezelf kunt ontwikkelen. De wegen daar naartoe kunnen verkennen.

Werkwijze

In een kennismakingsgesprek onderzoeken wij de vragen die je hebt en doe ik een voorstel over een aanpak van deze vragen.
Als dit je aanspreekt gaan wij aan de slag. Ik werk met gesprekken en opdrachten. We richten ons op het concreet maken van een toekomstperspectief dat voor jou goed voelt en bij je past. Het gaat om werk in samenhang met je leefsituatie en persoonlijke zingeving.
Dit doel bereiken wij door:

 • benoemen van je vragen
 • identificeren van succes ervaringen, kwaliteiten en valkuilen
 • kijken naar de levensloop en thema’s die hierin hebben gespeeld
 • koppelen van persoonlijke waarden aan arbeidsgebieden
 • overwinnen van belemmeringen
 • stappen zetten om gemaakte keuzes te realiseren

Werken aan de ontwikkeling van je loopbaan is een samenwerkingsproject. Ik bied houvast, een stapsgewijze aanpak, verheldering, aanmoediging, een andere kijk, feedback. Jij kijkt naar je leven en je behoeften en werkt actief aan de vormgeving en invulling van iedere stap.

Kosten

Een kennismakingsgesprek is gratis.
Een gemiddeld loopbaanontwikkelingstraject duurt ongeveer zes maanden: een gesprek van een uur eens per twee weken, in de tussenliggende tijd zelf werken aan een opdracht.
Kosten: particulier € 80,- per uur; zakelijk € 110,-