Intervisie

Leren door werkervaringen te delen

Met collega’s écht in gesprek over werkervaringen.
Elkaar inspireren en steunen.
Werkproblemen samen onderzoeken.
Een veilige groep creëren.

Intervisie, samen inzicht krijgen en uitzicht creëren

In gesprek gaan met collega’s of mensen die hetzelfde beroep uitoefenen, is een leerzame ervaring. Tenminste, als deelnemers vertellen wat hen in het werk werkelijk bezighoudt. En als de groep op een steunende manier op elkaar inspeelt. Om deze voorwaarden te bewerkstelligen, is het opstarten door een deskundige wenselijk. Daarna kan de groep heel goed zelfstandig verder.
Intervisie is een gangbare vorm van deskundigheidsbevordering in het onderwijs, welzijnswerk, bij trainers en begeleiders, in de hulpverlening en onder leidinggevenden.

Doelen van de intervisie zijn:

  • werkervaringen en werkproblemen met elkaar bespreken.
  • inzicht krijgen in de eigen werkwijze.
  • blikverruiming door de verhalen van anderen te horen.
  • herkenning en bevestiging van belevingen.
  • aan het denken gezet worden door de vragen van anderen.

Ieder groepslid leert individueel keuzes te maken voor wat betreft handelen. Dat is een fundamenteel verschil met vergaderen, waarin de groep gezamenlijk besluiten neemt.

De werkvorm

Tijdens de eerste intervisiebijeenkomst worden werkverhalen, wensen en verwachtingen uitgewisseld en afgestemd. Daarna volgt een aantal bijeenkomsten waarin één van de deelnemers een inbreng heeft. Hij of zij beschrijft een werksituatie die vragen oproept voor de inbrenger of die voor meerdere groepsleden lastig is. De inbreng kan ook plaatsvinden door een thema te bespreken, zoals bijvoorbeeld:

  • je verantwoordelijk voelen, verantwoordelijkheid nemen, verantwoordelijkheid daar laten waar die hoort.
  • onzekerheid accepteren, inzetten, overwinnen.
  • voor het blok gezet worden.
  • onmacht en invloed uitoefenen.
  • belemmeringen herkennen en tot creativiteit komen.

Eerst werken we volgens een vaste structuur die houvast biedt en die tot resultaten leidt. Er zijn vele vormen voor deze structuur mogelijk. In het begin kiest de groep voor een vaste werkvorm. Wanneer de groep gewend is kan zij experimenteren met andere werkvormen.
De groep kan kiezen voor een vast aantal bijeenkomsten (bijv. 10 keer) en ook voor plaats en de frequentie van begeleiding (alle keren, of minder).

Mijn manier van werken

In het begin van de groep vind ik het creëren van een veilige sfeer belangrijk. Ieder moet zich kunnen uiten op een manier die het beste aansluit bij de eigen behoefte. Respect voor anderen is leidraad. Echte betrokkenheid wordt opgebouwd en afgewisseld met humor en luchtigheid.
Het groepsgesprek, waarin vragen stellen en aandacht geven centraal staan, is mijn basiswerkvorm.  Indien de groepsleden dat wensen is er méér mogelijk: creatieve werkvormen, rollenspel, werken met lichaamstaal.

Kosten

Een oriënterend groepsgesprek is gratis.
Voor een groep van 6 deelnemers, kost een groepsgesprek van 2  uur € 205,- voor particulieren; € 275,- voor zakelijke opdrachtgevers.